Uitvaartmedewerker

Inhoud

Officiële benaming: Uitvaartmedewerker (ODB-Y00176-001)

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van familie, vrienden en collega’s. Voor de uitvaart doen de nabestaanden een beroep op een gespecialiseerde onderneming.

De uitvaartondernemer krijgt vandaag te maken met een veelheid aan wensen: crematie of niet? burgerlijke of religieuze plechtigheid? welke rouwrituelen?
 
Dit betekent dat de uitvaartverantwoordelijke over een ruime algemene en culturele achtergrond en over een goede mensenkennis moet beschikken en flexibel in de omgang moet zijn. Omgaan met rouwenden vereist een groot gevoel van medeleven. Tegelijk moet men stipt, nauwkeurig en zorgvuldig werken. De medewerker of assistent kan goed in team werken en zijn arbeidsuren flexibel bepalen.

Na de opleiding die een jaar duurt, ben je ‘uitvaartmedewerker’. Van september tot juni volg je één avond per week les. Daarbij komen nog allerlei opdrachten en taken, een gedeelte werkplekleren, excursies en een uitvaartsimulatie. Wie zich verder wil specialiseren, kan de vervolgopleiding ‘Uitvaartassistent’ volgen.

Je krijgt voor elk onderdeel les van een vakspecialist: rouwcommunicatie van een deskundige in rouwbegeleiding, rituelen van vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen, uitvaartrecht van een jurist, praktijk van een uitvaartondernemer, etc.

De vaste lessen vallen maandagavond, maar de excursies vinden meestal op zaterdag plaats. 

Partners

Wie het certificaat uitvaartmedewerker behaalt, kan via Crescendo CVO een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Sociaal fonds voor begrafenisondernemers. De toekenning gebeurt onder voorwaarden.