Uitvaartassistent

Inhoud

Officiële benaming: Uitvaartassistent (ODB-Y00081-005)

Een veelzijdige en afwisselende job
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van familie, vrienden en collega’s. Voor de uitvaart doen de nabestaanden een beroep op een gespecialiseerde onderneming.

De uitvaartondernemer krijgt vandaag te maken met een veelheid aan wensen: crematie of niet? burgerlijke of religieuze plechtigheid? welke rouwrituelen?

Dit betekent dat de uitvaartverantwoordelijke over een ruime algemene en culturele achtergrond en over een goede mensenkennis moet beschikken en flexibel in de omgang moet zijn. Omgaan met rouwenden vereist een groot gevoel van medeleven. Tegelijk moet men stipt, nauwkeurig en zorgvuldig werken. De medewerker of assistent kan goed in team werken en zijn arbeidsuren flexibel bepalen.

Behaalde je het certificaat van uitvaartmedewerker? Dan kun je na drie semesters extra studie het certificaat van Uitvaartassistent behalen. 

Lessen op de campus (één avond per week), thuisopdrachten, werkplekleren en excursies wisselen elkaar af. In deze opleiding is het aandeel leren op de werkvloer groter dan in de opleiding ‘uitvaartmedewerker’. De vaste lesdag is dinsdagavond, maar de excursies vallen meestal op een zaterdag.