Masterclass digitale fotografie

Inhoud

Officiële benaming: Multimedia-operator (ODB-Y00129)

Tijdens de specialisatiemodules, die je met succes hebt afgelegd, leerde je heel wat technieken kennen en toepassen, specifiek voor het gekozen fotografische genre.
Tijdens de Master Class-module ga je zelfstandig aan de slag met het project van jouw keuze, binnen één van de fotografiegenres waarin je een specialisatiemodule hebt gevolgd in ons centrum.

Het resultaat van je inspanningen geef je vorm in een individuele fotoreeks van je eindwerk en een gezamenlijke (groeps)tentoonstelling met een tentoonstellingscatalogus in boekvorm, die je verdedigt en beargumenteert voor een jury.

Van de 16 lesmomenten hebben er 5 op een vast, vooraf vastgelegd moment plaats. Tijdens deze omkaderende lesmomenten komen enerzijds individuele aspecten aan bod zoals onderwerp-/projectkeuze en planning, maar ook kostprijsberekening; anderzijds worden groepsaspecten, zoals (lay-out) tips rond het samenstellen van een fotoboek/catalogus en planning, voorbereiding en realisatie van een tentoonstelling.
11 lessen hebben plaats op afstand en worden vastgelegd in samenspraak tussen mentor en cursist, om zo het maximum te halen uit gepersonaliseerd samen leren: intensieve terugkoppelmomenten tijdens dewelke de cursist de expertise van zijn mentor maximaal kan benutten.

Omdat de noodzakelijke fotografische technieken tijdens de specialisatiemodules worden aangeleerd, wordt tijdens deze contactmomenten in principe geen tijd voorzien om gezamenlijk te fotograferen. Master Class cursisten kunnen wél gebruik maken van de accommodatie, zoals bvb. de fotostudio voor Master Class cursisten Portretfotografie, van het centrum.

Modeltraject