Aanvullende algemene vorming

Inhoud

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming

In deze opleiding krijg je algemene vakken zoals Nederlands,  ICT,  wiskunde, wetenschappen, een moderne vreemde taal en modules die dieper ingaan op maatschappelijke en culturele thema’s.

Samen met een erkende beroepsopleiding kan je hier een diploma secundair onderwijs mee behalen. Daarna kan je hogere studies starten of gaan werken.