Voor de cursist

Cursist bij Crescendo CVO?
Hier kom je alles te weten over
leren aan ons centrum.

Van 6 tot en met 10 mei 2019 heeft een vijfkoppig inspectieteam ons centrum doorgelicht. We kregen een gunstig advies.
Lees het rapport hier: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy