Vrijstellingen

Vrijstellingen op basis van EVC - EVK
  • EVK staat voor 'eerder verworven kwalificaties'. Dit zijn kwalificaties die bekrachtigd zijn met een studiebewijs (getuigschrift, diploma, certificaat).
  • EVC staat voor 'eerder verworven competenties'. Het gaat om een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen (bijvoorbeeld werkervaring), maar die niet met een studiebewijs (diploma, getuigschrift, attest,...) werden bekrachtigd.

In het kader van de flexibilisering van het hoger onderwijs is het de bedoeling dat een cursist hiervoor erkenning kan krijgen.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy