Informatieveiligheid

Crescendo CVO verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van cursisten en personeelsleden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In bijgevoegde privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy