Gecombineerd onderwijs

Ons centrum heeft ervoor gekozen de flexibiliteit van de opleiding nog iets verder uit te bouwen door de meeste modules in een systeem van gecombineerd onderwijs aan te bieden: dit zijn contacturen die worden aangevuld met zelfstandige opdrachten die thuis kunnen worden afgewerkt. Op die manier kunnen onze cursisten zelfstandig aan hun taken werken op hun eigen ritme en op het moment dat dit het beste past in hun planning. De communicatie in het kader van de afstandstaken gebeurt via het elektronisch leerplatform Smartschool. Bij de start van het academiejaar voorzien we een korte Smartschoolopleiding voor alle nieuwe cursisten.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy