Centrumreglement

Je hebt gekozen voor een opleiding aan ons centrum. Dat kunnen we alleen maar van harte toejuichen. Samen met ons volledige centrumteam zullen wij ons uiterste best doen om je zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden tijdens de opleiding of cursus van jouw keuze. Terecht verwacht je van ons centrum goed onderwijs binnen een respectvolle en een pluralistisch geïnspireerde omgeving. Het centrumreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in ons centrum en de rechten en plichten die de cursisten hebben. Dit werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Scholengroep 5, de inrichtende macht van dit centrum. Je kunt, indien gewenst, een papieren versie van dit centrumreglement bekomen op het cursistensecretariaat van de vestiging waar je les volgt. Wij rekenen erop dat je de gemaakte afspraken zal naleven en kijken alvast uit naar een vlotte samenwerking. We danken je voor het vertrouwen dat je in ons centrumteam stelt.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy