Missie en visie

Onze missie

Elke volwassene verdient een kans om zich verder te ontwikkelen. Daarom zet Crescendo CVO voluit in op jouw talenten. Studeer in ons centrum en werk aan je toekomst!

Image

Onze visie

Crescendo CVO is een open leeromgeving waar elke volwassene welkom is om zijn talent te ontplooien en nieuwe contacten te leggen. Wij promoten gelijke kansen. Diversiteit, pluralisme en laagdrempeligheid zijn essentieel.
Wij bieden iedereen de kans op persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling door permanente vorming.
Crescendo CVO organiseert een breed aanbod om aan zoveel mogelijk leerbehoeften te kunnen voldoen en speelt in op de regionale opleidingsnoden.
Crescendo CVO innoveert in volwassenenonderwijs. Het centrum wisselt daartoe expertise uit met bedrijven, andere onderwijsverstrekkers en het brede publiek.

Image

Andragogie

Je leert in een uitdagende omgeving, waar je je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.
Je leert in een veilige omgeving, waar je ook kan leren uit fouten.
Je leert in een zorgbrede omgeving, met een evenwicht tussen studie, werk en gezin. Daarom voorzien we traject- en zorgbegeleiding.
Je leert in een kwaliteitsvolle omgeving. Alle medewerkers zijn professionals die net als hun cursisten het beste van zichzelf willen geven. Een professional ontwikkelt zijn vakkennis en agogische vaardigheden permanent.
Je leert niet alleen, maar met anderen. Crescendo CVO is een dynamische, lerende gemeenschap. De interactie tussen de verschillende culturen is een kans, een uitdaging en een meerwaarde. Open staan voor verandering, creatief zijn en innoveren zijn kernbegrippen in ons centrum.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy